MTK: Puukaupoilla on kiinnitettävä nyt huomiota korjuukelpoisuuteen

Hyviä kesä- ja kelirikkokohteita ei pidä halpuuttaa, järjestö korostaa.

Metsäteollisuuden laskusuhdanteen pohjilta voi nähdä jo orastavaa nousua, MTK:n puumarkkinakatsauksessa arvioidaan. Kemiallisella teollisuudessa voi  havaita merkkejä paremmasta, sen sijaan sahateollisuuden tilanne on vielä kysymysmerkki.

Metsä Groupin uuden Kemin biotuotetehtaan ansiosta kuitupuun kysyntä voimistuu. Vaikka sahateollisuudessa tuotanto on hiipunut, sahojen puusta maksukykyä parantaa sivutuotteiden kohtuullinen markkinatilanne ja uusien investointien seurauksena parantunut tuottavuus. Sivutuotteiden maksukykyä on tukenut erityisesti energiateollisuuden hyvä veto, MTK arvioi.

Teollisuuden laskusuhdanne näkyy myös puukaupassa. Puun hinnat ovat laskeneet kesäkuulta ja kauppaa on käyty ohuesti. Mutta kun kysyntä kasvaa, hinnatkin lähtevät nousuun, katsauksessa todetaan.

Tällä hetkellä kysyntää on etenkin nopeaan korjuuseen sopivilla kesä- ja kelirikkokohteilla. Niitä ei pidä halpuuttaa, sillä ne ovat erikseen hinnoiteltuja huippuleimikoita, MTK korostaa. Talvikorjuukohteiden kauppa ei ole vielä alkanut.

Nykyisessä markkinatilanteessa on MTK:n mukaan syytä kiinnittää huomiota etenkin korjuukelpoisuuteen, ettei heikommille leimikoille mennä huonon sään aikaan. Tästä on hyvä laittaa puukauppasopimukseen merkintä.

Puukauppa Puukauppa