MTK ja Metsäteollisuus arvostelevat luonnonsuojelulain valmistelua

MTK ja Metsäteollisuus vaativat aikaa luonnonsuojelulain lisävalmisteluun.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnonsuojelulain uudistamista koskevasta ehdotuksestaan 6.9.2021 mennessä. Totutusta poiketen lausuttavana ei ole asiaa valmistelleen työryhmän laatima ehdotus, vaan ympäristöministeriön oma ehdotus. Näin ollen työryhmän jäsenten eriävät näkemykset eivät ole osana lausuntomateriaalia, kerrotaan MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa.

” Laadukkaassa lainvalmistelussa ehdotuksia arvioidaan kestävyyden eri osa-alueiden osalta yhtä huolellisesti ja tasapainoisesti. Ennakoitavuuden vuoksi lakia säädettäessä on oltava tiedossa, mitä suoria ja välillisiä vaikutuksia siitä käytännössä aiheutuu”, korostaa lakimies Anna-Rosa Asikainen MTK ry:stä.

Jos luonnonsuojelulaista johtuvista rajoitteista voi aiheutua taloudellisia menetyksiä, on laissa oltava täysimääräiset korvaukset takaavat säännökset, MTK ja Metsäteollisuus vaativat.

MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n mukaan luonnon monimuotoisuutta pystytään ylläpitämään ja edistämään luonnonsuojelulakia hyväksyttävämmin ja vaikuttavammin vapaaehtoisuuteen ja kannusteisiin perustuvilla toimintamalleilla. Laajasti toimeenpantavat METSO- ja Helmi-ohjelmat ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Vaikuttaa siltä, että lakiesitys lisäisi päällekkäistä sääntelyä, tiedotteessa todetaan.

”Lakia säädettäessä on pystyttävä riittävän tarkkarajaisesti kuvaamaan, mitä säännös käytännössä tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Asiaa ei voi jättää soveltamistilanteissa tehtävän tulkinnan varaan. Luonnonsuojelulain suhdetta muuhun lainsäädäntöön ei pidä hämärtää”, huomauttaa kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä.

Luontotyyppien suojelun osalta ehdotetaan, että nykyinen viranomaisen rajauspäätökseen perustuva menettely korvattaisiin osin suoraan lakiin perustuvalla suojelulla.

MTK ja Metsäteollisuus korostavat luonnonsuojelulain tarvitsevan vielä paljon lisävalmistelua, jotta lopputuloksesta saadaan hyvä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus