Mondi Powerflute satsaa isosti Savon sellun tulevaisuuteen

Ensi vuoden syksyllä valmistuva investointi kasvattaa Savon Sellun puunkäyttöä vuosittain reilulla 150 000 kuutiometrillä.

Pohjois-Savon metsäväki sai ainakin lievää lohtua isoa harmistusta aiheuttaneelle Finnpulp-päätökselle, kun Mondi Powerflute ilmoitti maakunnan mittaluokassa jätti-investoinnista Kuopion Soisalossa toimivalle aallotuskartonkitehtaalleen.

Investoinnin suuruus on 125 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua ensi vuoden lokakuussa. Julkisuuteen annetun tiedon mukaan suursatsaus varmistaa tehtaan jatkon ainakin 20 vuodeksi.

Rahaa käytetään tehtaan tuotantoa rajoittavien niin sanottujen pullonkaulojen avartamiseksi. Entistä ehompaan kuntoon remontoidaan muun muassa puunkäsittelyä, kuitulinjaa ja haihduttamoa.

Kaikkiaan tuotantokapeikkojen aukaiseminen lisää tehtaan tuotantoa 55 000 tonnilla vuodessa. Remontin jälkeen Savon Sellun vuosituotanto kohoaa 330 000 tonniin.

”Hankinta-aluetta laajennetaan”

Tuotannon lisäys kasvattaa Savon Sellun puunkäyttöä reilulla 150 000 kuutiometrillä vuodessa. Tehdas käyttää koivukuitupuuta, jota tähän asti on hankittu Pohjois-Savon alueelta.

Savon Sellun puunhankinnasta vastaavan Harvestia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Palmrothin mukaan tehtaalla käytetty raakapuu on viime vuosina hankittu yksinomaan kotimaasta. Viimeiset itäkoivuerät tuotiin vuonna 2016.

Lisääntyvän puuntarpeen tyydyttämiseksi Harvestia on laajentamassa hankinta-aluettaan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. Ensimmäisiä uusia ostohenkilöitä on jo pestattu.

”Saatamme joutua laajentamaan puunhankinta-aluetta tästäkin, mikäli kilpailu puusta kiristyy itätuonnin loppuessa”, Palmroth sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa