Ministeriöltä rahoitusta uusille ilmastohankkeille, uutta tietoa haetaan muun muassa kiertoajan pidentämisen vaikutuksista

Hiilestä kiinni -pakettiin kuuluu jo yli sata hanketta.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa 19 uutta hanketta, joissa kehitetään maa- ja metsätalouden hiilimarkkinaratkaisuja ja ilmastotyötä. Rahoitusta hankkeille on luvassa yhteensä runsaat 7 miljoonaa euroa.

Hankkeissa syvennytään muun muassa kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin, metsätuhojen torjuntaan ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen tietopohjan vahvistamiseen. Esimerkiksi kiertoajan pidentämiseen keskittyvässä hankkeessa selvitetään, minkälaisia vaikutuksia on, jos metsänomistajat ottavat kiertoajan pidentämisen laajemmin käyttöön. Samalla tarkennetaan kiertoajan pidentämiseen liittyviä riskejä ja puuston kasvatusmallien toimivuutta.

Hakemuksia viime vuoden lokakuussa käynnistettyyn hakuun tuli kaikkiaan 55 kappaletta.

”Hankkeiden taso oli korkea ja moni hyvä hakemus jäi valitettavasti rahoituksen ulkopuolelle”, kertoo Hiilestä kiinni -kokonaisuuden koordinaatiosta vastaava johtava asiantuntija Reetta Sorsa.

Uudet hankkeet ovat osa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Vuonna 2020 käynnistettyyn toimenpidekokonaisuuteen kuuluu jo yli sata hanketta. Ne ovat osa hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin lisätoimia, joilla tavoitellaan yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittaista ilmastovaikutusta vuoteen 2035 mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat