Ministeriö myönsi kemeran lisärahan

Lisäraha mahdollistaa ennen hakukieltoa tulleiden rahoitushakemusten käsittelyn.

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään myöntänyt Suomen metsäkeskukselle 30 miljoonan euron lisärahan kemeran mukaisten taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja kaadetun pienpuun keräämisen rahoituspäätöksiin. Lisäksi ministeriö myönsi reilut 8,4 miljoonaa euroa toteutettujen hankkeiden maksatuksiin.

Lisäraha mahdollistaa metsäkeskukseen ennen ministeriön toukokuussa asettamaa hakukieltoa tulleiden rahoitushakemusten käsittelyn. Näihin hakemuksiin arvioidaan kuluvan noin 25 miljoonaa euroa.

Ministeriö avaa kemeratuen haun uudelleen, kun pääosa metsäkeskukseen tulleista hakemuksista on käsitelty.

METSÄLEHTI