Metsätöissä pudotus viime vuonna, taimikonhoitoala kutistui 13 prosenttia

Luonnonvarakeskuksen mukaan panostukset metsänhoitotöihin laskivat edellisvuodesta reaalisesti viidenneksellä.

Metsänhoitotöitä tehtiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän. Luonnonvarakeskuksen mukaan taimikoiden hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen pinta-ala väheni 13 prosentilla 148 000 hehtaariin. Pinta-alasta oli taimikonhoitoa tai taimikonvarhaishoitoa 113 000 hehtaaria ja nuoren metsän kunnostusta 35 000 hehtaaria.

Myös metsänviljelyala kutistui. Viljelyala laski 94 000 hehtaariin, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Istutusta metsänviljelyalasta oli 75 prosenttia ja loput kylvöä. Istutuksen osuus metsänviljelyn pinta-alasta laski kahdella prosenttiyksiköllä.

Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus laski 1900 kilometriin. Lasku menee teiden rakentamisen piikkiin, joka väheni lähes neljänneksellä. Ojien kunnostus laski vajaat 10 prosenttia  2 700 kilometriin.

Rahaa metsänhoitotöihin laitettiin viime vuonna yhteensä 233 miljoonaa euroa. Reaalisesti pudotusta edellisvuodesta kertyi liki viidennes. Metsänhoitotöihin kustannuksista kului 191 miljoonaa euroa ja metsänparannustöihin 42 miljoonaa euroa.

Luken tilasto sisältää yksityisten metsänomistajien, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Tilastosta puuttuvat kuitenkin yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.