Metsäteollisuus ry hylkäämässä EK:n

Etujärjestön hallitus esittää yksimielisesti kuun lopussa kokoontuvalle ylimääräiselle kokoukselle työnantajaliitosta eroamista.

Metsäteollisuuden etujärjestö Metsäteollisuus ry on jättämässä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n. Metsäteollisuus ry:n hallitus esittää yksimielisesti kuun lopussa kokoontuvalle ylimääräiselle kokoukselle työnantajaliitosta eroamista.

”Metsäteollisuus haluaa vahvistaa toimialansa vaikuttamistyötä sekä kotimaassa että EU:ssa. Metsäteollisuuden omaa elinkeinopoliittista vaikuttamistyötä lisätään, jotta jäsenyritysten tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin. Etsimme tarpeen mukaan uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja nykyisten rinnalle”, perustelee Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Jussi Pesonen.

Metsäteollisuus on mukana kilpailukykysopimuksessa, mutta on ollut tyytymätön sen antiin varsinkin paikallisen sopimisen laajentamisessa.

Irtautumispäätös ei vaikuta kilpailukykysopimuksen toteutumiseen metsäteollisuudessa, ja metsäteollisuuden alakohtaiset neuvotteluratkaisut on vahvistettu työehtosopimuksiksi.

METSÄLEHTI