Metsäteollisuus: Luonnonsuojelulakiesityksen automaattisuojelusta tulisi luopua

Osa lakiesityksen säännöksistä on soveltamisen ja käytännön vaikutusten osalta epäselviä, etujärjestö arvioi.

Hallituksen lakiesitys uudesta luonnonsuojelulaista askarruttaa metsäteollisuutta. Lakiesitykseen jäi valmistelussa useita muutoksia, jotka ovat vaikutukseltaan epäselviä. Esityksen ennakoitavuutta heikentää muun muassa velvoite ottaa uhanalaiset lajit ja luontotyypit huomioon esimerkiksi kaavoituksessa ja luvituksessa.

”Kyseiset säännökset ovat käytännön soveltamisen ja vaikutustensa osalta erittäin epäselviä. Metsäteollisuuden mielestä tiettyjä toimenpiteitä koskevat vaatimukset tulisi määritellä ainoastaan niitä koskevissa laeissa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Vaikutuksiltaan epäselvät lakimuutokset vähentävät metsäteollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuutta, Metsäteollisuudesta korostetaan.

Uutena mekanismina lakiin on tulossa tiettyjen luontotyyppien automaattisuojelua, jota kutsutaan esityksessä tiukaksi suojeluksi. Nykyisen luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelu on tiukkaa suojelua, mutta se perustuu viranomaisen rajauspäätösmenettelyyn.

”Automaattisuojelusta tulisi luopua ja uudetkin luontotyypit suojella viranomaisen päätöksellä. Se on sekä maanomistajien oikeusturvan että luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta järkevää”, Niemi toteaa.

Lakiesityksessä on mukana myös ekologinen kompensaatio. Kompensaation pilotointi on kuitenkin kesken, Metsäteollisuus ry katsookin, että kokonaan uudenlaisen menettelyn käyttöönotto vaatii huolellisempaa valmistelua.

Tyytymättömiä ollaan myös monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoiman arviointiin. Valmistelussa tulee tunnistaa ja arvioida erilaisia toteutusvaihtoja ja niiden vaikutuksia, jotta valitut ratkaisut ovat tarkoituksenmukaisia.

”Tätä ei luonnonsuojelulain osalta tehty riittävästi, mikä näkyy epäselvyyksinä esityksessä”, Niemi sanoo.

Lisää aiheesta: Esitys uudesta luonnonsuojelulaista eduskuntaan, MTK pettynyt

Puukauppa Puukauppa

Kuvat