Metsäteollisuus kritisoi VATT:n tutkimusta

Metsäteollisuus ry:n mukaan energiaverojen palautusjärjestelmä lisää metsäteollisuuden kilpailukykyä, vaikka VATT:n tutkimuksessa yhteyttä ei löytynyt.

Teollisuuden energiakustannuksilla on suuri merkitys alan kilpailukykyyn, Metsäteollisuus ry linjaa ja kritisoi Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n tänään julkistamaa tutkimusta.

VATT ei löytänyt tutkimuksessaan yhteyttä energiaveropalautusten ja kilpailukyvyn mittareiden välillä, kun taas Metsäteollisuus ry:n mukaan energiaverojen palautusjärjestelmä eli energiaveroleikkuri on säilyttänyt teollisuuden energiakustannukset kohtuullisina verrattuna kilpailijamaihin.

”Metsäteollisuuden tehtaiden kilpailukykyä mitataan sekä saman yrityksen sisällä että muissa maissa toimivien yritysten tehtaiden välillä. Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset keskittävät toimintansa niille tehtaille, joilla on paras kilpailukyky. Suomalaiset tehtaat sijaitsevat lisäksi kaukana päämarkkinoista, joten kuljetuksista aiheutuvat lisäkustannukset on aina kirittävä kiinni muilla kustannustekijöillä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jouni Punnonen.

VATT:n tutkimus perustuu tietoihin kaikista energiaveroleikkurin piiriin vuosina 2010–2014 kuuluneista yrityksistä. Metsäteollisuus ry:n mielestä historiatietoihin perustuvalla analyysillä ei voida tarkastella teollisuuden veronpalautusten merkitystä tuotannon kannattavuuteen.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat