Metsäteollisuus kerää metsänomistajien mielipiteitä säästöpuista ja lahopuista

Tuloksia hyödynnetään metsätalouden kehittämiseen entistä ympäristöystävällisemmäksi.

Metsäteollisuus ry kartoittaa metsänomistajien näkemyksiä talousmetsien säästöpuista ja lahopuista sähköisellä kyselylomakkeella. Hanke toteutetaan yhteistyössä MTK:n kanssa.

Metsänomistajien mielipiteitä hyödynnetään metsätalouden käytäntöjen kehittämisessä entistä ympäristöystävällisemmiksi. Tavoitteena on muun muassa lisätä metsien monimuotoisuutta.

Voit käydä jättämässä oman vastauksesi kyselyyn täältä.

METSÄLEHTI