Metsäteollisuus eroaa Elinkeinoelämän keskusliitosta

Asiasta päätettiin tänään pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa.

Metsäteollisuus ry on päättänyt irtautua Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta tänään torstaina pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa. Päätös oli yksimielinen.

Metsäteollisuuden jäsenyys päättyy vuoden vaihteessa.

Metsäteollisuus on jatkossakin sitoutunut vahvasti vientiteollisuuden yhteistyöhön. Päätös ei vaikuta kilpailukykysopimuksen toteutumiseen metsäteollisuuden sopimusaloilla.

METSÄLEHTI