Metsäteollisuuden vienti kasvussa heinä-syyskuussa

Kuitupuun tuonti kasvoi, hakkeen tuonti väheni.

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaalinen eli inflaation huomioiva arvo oli heinä-syyskuussa 15 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan eli 1,18 miljardia euroa, kertoo Tilastokeskus.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli koko alkuvuonna eli tammi-syyskuussa 2,84 miljardia euroa, nousua edellisen vuoden samasta ajankohdasta 42 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 56 prosenttia ja vientimäärä 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Sahatavaran vientihinta jatkoi nousuaan ja oli 411 euroa kuutiometriltä syyskuussa 2021. Vanerin vientiarvo kasvoi 17 prosenttia ja -määrä viidenneksellä.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli tammi-syyskuussa 7,16 miljardia euroa,  seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempi. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo nousi 22 prosenttia ja -määrä prosentin. Aikakauslehtipaperin vientiarvo nousi neljä prosenttia ja vientimäärä 18 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 14 prosenttia ja -määrä kymmenyksellä. Kartongin vientiarvo kasvoi kahdeksan prosenttia ja -määrä 15 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta tammi-syyskuussa 2021 reilu neljäsosa tuli kartongista, paperin osuus oli 23 prosenttia. Viidennes tuloista tuli massan ja 19 prosenttia sahatavaran viennistä.

Puun tuonnin määrä päätyi vuoden kolmannella neljänneksellä 9,53 miljoonaan kuutiometriin, prosentti enemmän kuin edellisen vuoden samana ajankohtana. Tammi-syyskuussa tuodusta puusta oli kuitupuuta 57 prosenttia, haketta 33 prosenttia ja tukkipuuta kolme prosenttia.

Kuitupuun tuonti kasvoi edellisen vuoden alkuun verrattuna kuusi prosenttia ja hakkeen väheni neljä prosenttia. Syyskuussa 2021 Suomeen tuotiin puuta 0,97 miljoonaa kuutiometriä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat