Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvanut

Metsäteollisuuden viennillä on mennyt hyvin verrattuna muihin aloihin. Tullin uusimpien tilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa keskimäärin kuudella prosentilla verrattuna vuoden takaiseen.

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi toukokuussa kolme prosenttia verrattuna viime vuoden toukokuuhun, selviää Tullin tänään julkistamista ulkomaankauppatilastoista. Viennin arvossa huomioidaan sekä tuotteiden vientimäärät että niiden vientihinnat.

Sahatavaran viennin arvo kasvoi yhdeksän prosenttia, ja vanerin sekä muiden levytuotteiden kaksi prosenttia.

Paperimassan viennin arvo nousi 23 prosenttia. Vientimäärät nousivat sitäkin enemmän, mutta arvoa heikensivät samanaikaisesti laskeneet hinnat. Paperin ja pahvin viennin arvo laski kaksi prosenttia, mikä johtuu pääasiassa huonommista vientihinnoista.

Metsäteollisuuden viennillä on mennyt hyvin verrattuna muihin aloihin, sillä keskimäärin Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden toukokuuhun.

Kehitykseen vaikutti eniten pitkään jatkunut vientihintojen lasku. Vientimäärät eivät ole enää niin jyrkässä laskussa kuin edelliskuukausina.

Viennin arvo oli toukokuussa 4,3 miljardia euroa ja tuonnin arvo hieman yli 4,4 miljardia euroa.

METSÄLEHTI