Metsästä kasvua luonnontuotealalle

Yhteishankkeessa pyritään löytämään tuotteistettavia raaka-aineita sekä kehittämään uusia bisnesmalleja, joista voi syntyä merkittävä tulonlähde niin metsänomistajille kuin yrityksillekin.

Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopisto käynnistävät hankkeen, jossa luonnontuotealalle haetaan kasvua metsistä saatavilla raaka-aineilla. Tavoitteena on löytää uusia, tuotteistettavia raaka-aineita sekä kehittää uusia bisnesmalleja, joista voi syntyä merkittävä tulonlähde niin metsänomistajille kuin yrityksillekin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pirkanmaalla toimivien yritysten kanssa.

”Yritykset kokevat asian tärkeäksi. Ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa yritykset asettivat tavoitteekseen kasvattaa luonnontuotealan liikevaihtoa jopa useilla kymmenillä miljoonilla euroilla”, kertoo Luken tutkija Henri Vanhanen.

Metsien ei-puupohjaisiin tuotteisiin pohjautuvan luonnontuotealan maailmanlaajuinen liikevaihto on useita satoja miljardeja euroja. Esimerkiksi erikoissienten ja puuvesien maailmanmarkkinoiden koko oli vuonna 2014 yhteensä yli 25 miljardia euroa.

Vaikka Suomessa ei-puupohjaisia raaka-aineita on runsaasti ja monipuolisesti saatavilla, ei luonnontuotealan maailmanmarkkinoita ole tähän mennessä onnistuttu tavoittamaan.

Alalta puuttuvat selkeät tuotanto- ja liiketoimintamallit, arvoketjuajattelu sekä yritysten työnjako. Kehitystä jarruttavat myös markkinoihin sekä kilpailutekijöihin liittyvät ongelmat.

METSÄLEHTI