Metsäpalotermit selitetty ja käännetty kolmelle kielelle

Tuli metsässä -sanasto on valmistunut kommentoitavaksi.

Mikä on aktiivinen latvapalo englanniksi? Entä aumapalo ruotsiksi?

Vastaukset löytyvät Tuli metsässä -sanastosta, jota voi kommentoida oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Sanasto sisältää 140 metsäpaloihin ja kulotuksiin liittyvän termin määritelmät sekä käännökset englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi.

Kyseessä on osa Suomen metsäkeskuksen vetämää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto.

”Toivomme, että saamme kommentteja mahdollisimman laajalta joukolta metsäalan ammattilaisia eri organisaatioista. Lausuntopalvelu.fi on helppo käyttää. Sanastoa voi kommentoida koko sanaston, yksittäisen aihealueen sekä yksittäisen termitietueen tasolla”, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta.

Tuli metsässä -sanaston koostaminen alkoi kesällä 2021. Sanaston laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäkeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Metsähallituksesta. Sanastotyötä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aktiivinen latvapalo on muuten englanniksi active crown fire ja aumapalo ruotsiksi stackbrand.

Korjattu termi aktiivinen latvapalo oikeaksi 25.4. klo 14.04

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat