Metsänomistajille lisää tietoa metsiensä uhanalaisista lajeista

Metsänomistajien neuvontaa uhanalaisista lajeista lisätään. Niiden huomioiminen on yleensä vapaaehtoista.

Metsänomistajien on jatkossa helpompi tietää, mitä uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja heidän metsistään löytyy.

Metsään.fi-palvelun ja metsäorganisaatioiden tietopalvelujen hyödyntämää, ympäristöhallinnon kokoamaa tietoa uhanalaisten lajien esiintymistä talousmetsissä on laajennettu Suomen metsäkeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Tapion toteuttamassa hankkeessa.

Uudistettuun toimintamalliin nimettiin yhteensä 2 600 uhanalaista, silmälläpidettävää tai lakisääteisesti suojeltua lajia, joiden esiintymiin metsätaloustoimilla voidaan vaikuttaa.

Sitä mukaa, kun näistä lajeista karttuu luotettavaa, ajantasaista ja tarkkaa esiintymätietoa, sitä otetaan käyttöön metsänomistajien ja metsäammattilaisten järjestelmissä.

Toimintamallin piirissä on metsäsertifioinnin kautta yli 90 prosenttia talousmetsistä. Lajiesiintymien huomioon ottaminen on metsänomistajalle enimmäkseen vapaaehtoista. Pieneen osaan lajiesiintymistä liittyy luonnonsuojelulakiin perustuvia rajoituksia.

”Lajiesiintymätietoa kannattaa ja täytyy hyödyntää metsätaloudessa, jotta monimuotoisuutta saadaan turvattua kustannustehokkaasti”, toteaa johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat