Metsänhoitoyhdistykseltä kaivataan apua kuitupuun ylitarjontaan

Pirkanmaalaiset metsänomistajat odottavat, että metsänhoitoyhdistys edistää tulevaisuudessa biotaloutta, parantaa kuitupuun menekkiä ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Metsänhoitoyhdistyksen toivotaan tulevaisuudessa auttavan metsänomistajia etenkin puukaupoissa, kertoo tuore Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Ainakin näin on Pirkanmaalla, sillä tutkimuksessa kysyttiin tulevaisuuden näkemystä yli 700 metsänomistajalta, joilla on metsäomistusta metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan alueella.

Metsänomistajat toivovat yhdistyksen auttavan puukauppojen osalta etenkin kuitupuun ylitarjontatilanteen purkamisessa. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta pirkanmaalaismetsänomistajasta piti metsänhoitoyhdistyksen omaa korjuupalvelua tärkeänä asiana. Hieman yli puolet metsänomistajista tiesi lisäksi, että metsänhoitoyhdistys seuraa puiden katkonnan toteutumista puukaupoissa.

Puukauppojen lisäksi moni metsänomistaja odottaa yhdistyksen auttavan tulevaisuudessa myös luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä.

”Naismetsänomistajien tarpeet ja toiveet tulevaisuuden suhteen poikkeavat verrattuna miehiin”, kertoo tutkimuksen tehnyt Tatjana Eskolin.

Naiset toivovat metsänhoitoyhdistyksen vaikuttavan enemmän luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen kuin miesmetsänomistajat, joilla toivelistan kärjessä on kuitupuun ylitarjonnan vähentäminen. Tutkimuksen perusteella metsänomistajien tavoitteet vaihtelevat tulevaisuudessa suuresti, joten myös metsänhoitoyhdistyksen palveluiden on oltava monipuolisia.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut