Metsämiesten Säätiö: Suomalaisten metsäsuhde Unescon luetteloon

Säätiön mukaan ilmastonmuutos muuttaa ihmisten suhdetta metsiin.

Metsämiesten Säätiö haluaa, että suomalainen metsäsuhde olisi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisessä luettelossa. Säätiön mukaan ilmastonmuutos muuttaa ihmisten suhdetta metsiin tavalla, jossa Suomella on annettavaa.

”Suomi on Euroopan metsäisin maa, jonka rakentuminen kansakuntana, demokratiana sekä hyvinvointi- ja sivistysvaltiona on perustunut eri aikoina eri tavoin etenkin metsien aineelliseen mutta myös aineettomaan käyttöön. Vuosisatoja saadun työn ja tulon jälkeenkin Suomen metsissä on puuta enemmän kuin mitatun yli sadan vuoden historian aikana milloinkaan. Puu on uusiutuva raaka-aine”, säätiö perustelee tiedotteessa.

Metsämiesten Säätiö katsoo, että erilaisten metsäsuhteiden avaaminen ja tunnistaminen on avain parempaan vuoropuheluun metsäasioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Säätiö rahoittaa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa suomalainen metsäsuhde Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseseen luetteloon.

Metsäsuhteemme on jo viety Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, josta Unescon kulttuuriperintökohteet valitaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat