Metsällä käyneiden metsästäjien määrä ennallaan – naisten osuus kasvussa

Hirvenmetsästäjien määrä laski vuonna 2020 hieman edellisvuodesta.

Viime vuonna riistanhoitomaksun maksoi 310 074 metsästäjää, mikä on muutaman tuhat enemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan.

Maksun maksaneista kävi metsällä noin 203 000. Metsällä käyneiden määrä on vähentynyt 2010-luvulla, mutta viimeiset kuusi vuotta määrä on pysynyt suunnilleen samana.

Naisten osuus kasvaa edelleen. Vuonna 2020 naisia oli yhdeksän prosenttia metsästäjistä, kun vielä vuosituhannen alussa heitä oli vajaa neljä prosenttia.

Viime vuonna noin 166 000 metsästäjää metsästi pienriistaa ja 122 000 hirvieläimiä. Metsäkanalintuja pyysi 102 000 ja vesilintuja noin 73 000 metsästäjää. Metsästäjämäärät eivät juurikaan poikenneet edellisvuoden määristä, mutta hirvenmetsästäjien määrä laski hieman edellisvuodesta.

Kaikista riistaeläimistä eniten saatiin saaliiksi sepelkyyhkyjä (324 000 yksilöä).

Luken arviot metsästäjä- ja saalismääristä perustuvat suureksi osaksi 7 500 metsästäjälle lähetettyyn kyselyyn.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset