Metsälahjavähennyksen raja putosi riihessä

Muutos tuo veroedun aiottua useamman metsänomistajan ulottuville.

Hallitus päätti viime viikon budjettiriihessä asettaa metsälahjavähennyksen alarajan 30 000 euroon. Valtiovarainministerion alkuperäisessä esityksessä raja-arvo oli 40 000 euroa, mikä olisi sulkenut pois suurimman osan metsänomistajista uuden veroedun piiristä.

Lakiesitys on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun aikana, jonka jälkeen hallitus vie asian eduskunnan päätettäväksi. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Esityksen mukaan metsän lahjaksi saanut metsänomistaja voi vähentää osan lahjaverosta metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Edun saadakseen on siis myytävä puuta. Aikaa verovähennyksen tekemiseen on 15 vuotta.

Lahjaksi saatu metsä on omistettava vähintään 15 vuotta. Muuten verohyödyn joutuu, poikkeustilanteita kuten avioeroa lukuunottamatta, tilittämään takaisin valtiolle.

38 000 euron arvoinen hyöty

Metsälahjavähennys lasketaan monimutkaisen kaavan mukaan, mutta ylitarkastaja Matti Mäkelä Maa- ja metsätalousministeriöstä lupaa verkkoon laskureita helpottamaan vähennys-, jako- ja kertolaskujen suorittamista.

Mäkelä esitteli metsälahjavähennystä Pääkaupunkiseudun metsäpäivässä lauantaina.

Hän havainnollisti vähennystä esimerkillä, jossa vanhemmat lahjoittavat Salossa 90 hehtaarin ja 450 000 euron arvoisen metsätilan lapselleen.

Nyt uusi metsänomistaja joutuisi maksamaan lahjasta veroa 67 000 euroa, mutta suunitellusta metsälahjavähennyksestä koituisi lahjansaajalle 38 000 euron arvoinen hyöty.

Jos vanhemmat päättäisivät jakaa tilan kahdeksi lahjaksi, verovähennyspohjaa syntyisi suhteessa paljon vähemmän, sillä lakiesitys pyrkii ehkäisemään tilojen pirstoutumista.

METSÄLEHTI