Metsäkeskus: Paula-myrskyn alueelle tarjolla tukea vanhojen metsäteiden kunnostukseen

Myrsky-alueelle tukea voidaan myöntää ennen 20 vuoden määräajan täyttymistä

Viime kesänä Paula-myrskyn runtelemille alueille voi saada kemeratukea metsätien perusparannukseen, vaikka 20 vuoden määräaika ei olisi vielä täyttynyt. Normaalisti tukea ei voi saada ennen kuin edellisen tukirahoituksen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta. Tukea voidaan Metsäkeskuksen mukaan myöntää kuitenkin jo aiemmin, jos esimerkiksi kuljetuskalusto tai puuvirrat ovat muuttuneet huomattavasti tien tekemisen jälkeen.

”Koillismaalla ollaan Paula-myrskyn jälkeen tilanteessa, jossa metsätieverkostolle on kohdistunut puolen vuoden aikana sellainen kuormitus, jota normaalioloissa ei tulisi edes 20 vuoden aikana”, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Metsäkeskuksesta sanoo.

Myrsky-alueella voidaankin myöntää kemerarahoitusta uudelleen, mutta edellisen hankkeen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 15 vuotta. Pohjois-Pohjanmaalla on 15–20 vuotta sitten valmiiksi tehtyjä metsäteitä 691 kilometriä ja Kainuussa 590 kilometriä. Myrskyn runtelemilla alueilla on Metsäkeskuksen mukaan runsaasti metsäteitä, joita voi olla tarvetta kunnostaa ja joille on mahdollista saada kemeratukea.

”Tätä mahdollisuutta kannattaa maanomistajien hyödyntää, jotta tulevat uudistamis- ja metsänhoitotyöt voidaan hoitaa hyvän tieverkoston turvin”, Pirkonen kehottaa.

Pohjoisessa Suomessa voidaan myöntää kemeratukea metsätien perusparannukseen 60 prosenttia tiehankkeen kustannuksista.

Metsänkäyttöilmoituksissa palataan normaaliaikatauluun

Metsäkeskuksen myöntämä väliaikainen vapautus metsänkäyttöilmoituksen määräajoista päättyy vuoden lopussa. Vapautus koski kuntia, joissa Paula-myrsky aiheutti pahimmat tuhot, eli Pudasjärveä, Taivalkoskea, Kuusamoa, Utajärveä, Vaalaa, Puolankaa ja Suomussalmea.

Vuoden alussa näilläkin alueilla palataan metsänkäyttöilmoitusten määräaikojen noudattamisessa normaalikäytäntöön. Metsänkäyttöilmoitus tulee jättää 10 vuorokautta ennen hakkuun aloittamista.

Metsäkeskukselle on jätetty Paula-myrskyyn liittyviä metsänkäyttöilmoituksia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta yhteensä noin 49 000 hehtaarin pinta-alalta. Metsäkeskuksen arvion mukaan näiden metsänkäyttöilmoitusten pinta-alalla olevan korjatun puuston määrä on noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat