Metsäkeskus: Männyn kasvatusta voisi lisätä tuhansilla hehtaareilla vuosittain

Kuusta istutetaan edelleen liian karuille kasvupaikoille, Suomen metsäkeskus kertoo.

Mänty kestää pääpuulajeista parhaiten kasvukauden aikaista kuivuutta ja ravinteiden niukkuutta, mutta hirville männyntaimet maistuvat kuusta paremmin. (Kuva: Suomen metsäkeskus)
Mänty kestää pääpuulajeista parhaiten kasvukauden aikaista kuivuutta ja ravinteiden niukkuutta, mutta hirville männyntaimet maistuvat kuusta paremmin. (Kuva: Suomen metsäkeskus)

Metsäkeskuksen mukaan männyn kasvatusalaa voitaisiin lisätä vuosittain nykyisestä ainakin 6 000 hehtaarilla. Vastaavasti kuusen istutusta tulisi vähentää.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella kuusta istutetaan vuosittain noin 3 000 hehtaarin verran liian karuille paikoille. Kuusta istutetaan liian karuille paikoille esimerkiksi hirvituhojen riskin takia.

Lisäksi maalajiltaan karkeat, ravinteisuudeltaan tuoreen kankaan metsiköt tulisi uudistaa männylle. Metsänkäyttöilmoitusten mukaan mäntyä olisi mahdollista viljellä tällaisilla kasvupaikoilla noin 3 000 hehtaaria nykyistä enemmän vuosittain.

”Aiempina vuosikymmeninä kyseiselle kasvupaikalle sopi myös kuusi, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi kuusi on nyt näillä kasvupaikoilla aiempaa alttiimpi kuivuudelle ja esimerkiksi hyönteistuhoille”, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Kuusta viljellään vuosittain eniten koko maassa, noin 50 000 hehtaarilla. Mäntyä viljellään noin 40 000 hehtaarilla ja rauduskoivua yli 3 000 hehtaarilla.

”Kuusen suosion kasvu metsän uudistamisessa on hiipunut ja männyn suosio on mahdollisesti kasvamassa”, arvioi metsänhoidon asiantuntija Nuutti Kiljunen Metsäkeskuksesta.