Metsäkeskus kannustaa pienpuun korjuuseen ja nuorten metsien hoitoon

Turpeen käytön korvaaminen hakkeella lisää pienpuun kysyntää.

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt Tule metsään! -kampanjan, jolla pyritään edistämään nuorten metsien hoitoa ja varmistamaan metsäenergian saatavuutta. Metsäkeskus lähettää noin 16 000 metsänomistajalle kirjeitse tietoa heidän omistamistaan nuorista metsistä, joissa voi olla energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta.

Kirjeessä kannustetaan metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen, toki metsänomistajan omat tavoitteet ja toiveet huomioon ottaen.

Metsäkeskuksen mukaan Suomessa on yli miljoona hehtaaria hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata pienpuuta. Pienpuusta valmistettavan metsähakkeen kysynnän ennakoidaan kasvavan lähivuosina, kun turpeen energiakäytöstä luovutaan.

Viime vuonna haketta poltettiin lämpö- ja voimalaitoksissa liki 8 miljoonaa kuutiota. Jos turpeen käyttö korvattaisiin täysimääräisesti metsähakkeella, hakkeen kysyntä lisääntyisi noin 8 miljoonaa kuutiota.

Nuorten metsien hoitoon ja pienpuunkorjuuseen voi hakea tukea. Tukea on nyt hyvin saatavilla, sillä vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin näihin töihin tälle vuodelle 3,75 miljoonan euron lisämääräraha, Metsäkeskuksesta muistutetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat