Metsäkeskus ja Luke videoivat 50 havaintometsän muodonmuutoksen nettiin

Tarkoituksena on mainostaa metsäpalveluyrityksiä ja tarjota asiakkaille havainnollisia esimerkkejä siitä, mitä metsänhoitotöitä heidän metsissään kannattaisi tehdä.

Kuvaaja: Marianne Minkkinen
Kuvaaja: Marianne Minkkinen

Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat alkaneet kuvata videoita metsäpalveluyrittäjien toteuttamista työkohteista. Videoilla näytetään, miltä havaintometsä on näyttänyt ennen työtä ja sen jälkeen.

Tarkoituksena on markkinoida metsäpalveluyrittäjien palveluita ja samalla tarjota asiakkaille havainnollisia esimerkkejä siitä, mitä metsänhoitotöitä heidän metsissään kannattaisi tehdä.

”Tietyille asiakkaille on helpompi myydä esimerkiksi harvennushakkuu näyttämällä kuvia, kuin kertoa pohjapinta-alaan perustuvia tietoja ja puiden runkolukua. Luvut eivät välttämättä sano metsänomistajalle enää yhtään mitään”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marko Ämmälä.

Videoiden avulla metsänhoitotöitä on kätevä mainostaa esimerkiksi sellaisille kaupunkilaismetsänomistajille tai vanhuksille, jotka eivät itse pääse käymään metsässään.

Kuvausprojekti kestää vuoden 2017 loppuun, minkä aika perustetaan yhteensä 50 havaintometsää. Tähän mennessä havaintometsiä on kuvattu Oulun, Seinäjoen ja Tampereen seuduilla sekä Varsinais-Suomessa. Myöhemmin ovat vuorossa Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Mukana on muun muassa taimikonhoitokohteita, energiapuuhakkuita, harvennushakkuita ja tonttipuiden poistamista. Maastoon laitetaan banderollit, joista ohikulkijat saavat tietoa metsänhoitotyön toteuttajasta.

Kuvaa taltioidaan kamerakopterilla, videokameralla ja 360 asteen panoraamakameralla. Ensimmäiset kuvat ja videot havaintometsistä julkaistaan Metsäkeskuksen sivuilla elokuussa.

Havaintometsien kuvaaminen on osa Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ”Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun” -hanketta, jonka tarkoituksena on tarjota metsäpalveluyrittäjille koulutusta ja neuvoja oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Kahden vuoden mittaiseen hankkeeseen kuuluu havaintometsien lisäksi seminaareja ja kontaktipäiviä, joissa opetetaan muun muassa markkinointia, liiketoiminnan laajentamista ja kustannuslaskentaa.

METSÄLEHTI

Kuva: Valokuvaaja Juha Harju taltioi yrittäjä Pasi Savolaisen toteuttamaa maisemahakkuukohdetta Tammisaaressa.