Metsäkeskus ennakoi metsähakkeen käyttöön rajua kasvua

Metsäkeskus on kehittänyt metsävaratiedon pohjalta karttapalvelun, jonka avulla yrittäjät löytävät mahdolliset energiapuukohteet.

Metsäkeskuksen karttapalvelusta löytyvät potentiaaliset energiapuukeskittymät. Metsäkeskus muistuttaa, että nuoren metsän hoitoon on tälle vuodelle saatavissa hyvin valtion kemera-tukea.
Metsäkeskuksen karttapalvelusta löytyvät potentiaaliset energiapuukeskittymät. Metsäkeskus muistuttaa, että nuoren metsän hoitoon on tälle vuodelle saatavissa hyvin valtion kemera-tukea.

Suomen metsäkeskus ennakoi tuoreessa metsäenergian tulevaisuuskatsauksessaan kotimaisen puuraaka-aineen kysynnän ja arvon nousevan lähitulevaisuudessa. Jo viime vuonna metsähaketta käytettiin ennätysmäärä, 9,4 miljoonaa kuutiometriä. Tänä vuonna Metsäkeskus ennakoi metsähakkeen käytön nousevan jopa 12 miljoonaan kuutioon.

Metsäkeskuksen mukaan kotimaisella metsäenergialla pitäisi nopealla aikataululla pystyä korvaamaan vähimmillään Venäjältä tuodun metsähakkeen käyttö. Asia on tärkeä myös Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta.

”Metsäalan yrittäjille on töitä entistäkin enemmän. Tarvitaan puunostajia, leimikonsuunnittelijoita, kone- ja hakeurakoitsijoita, puutavara-autoyrittäjiä ja lämpöyrittäjiä”, sanoo yrityspalvelujen asiantuntija Risto Mulari Suomen metsäkeskuksesta.

Karttapalvelusta apua yrittäjille

Metsäkeskuksen mukaan energiapuun hankinnan kohdentaminen isompiin keskittymiin on yksi keino parantaa puunhankinnan kannattavuutta. Siksi se on tuottanut metsävaratiedon pohjalta karttapalvelun, jonka avulla yrittäjät ja palveluntarjoajat voivat kohdentaa markkinointiaan.

”Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät” -karttapalvelu löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Yritykset ja palveluntarjoajat voivat myös tehdä Metsäkeskukselle tietoluovutuspyynnön metsänomistajien yhteystiedoista.

Metsäkeskuksen julkaisema tulevaisuuskatsaus oli ensimmäinen laatuaan. Tänä vuonna Metsäkeskuksen yrityspalvelut julkaisee viisi kappaletta yrittäjille suunnattuja tulevaisuuskatsauksia eri aihepiireistä.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat