Metsäkeskuksen tarkastukset: Metsäteistä pidetty kohtuullisen hyvin huolta

Metsätie tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa, Suomen metsäkeskus muistuttaa.

Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion kemeratukea. Tarkastusten mukaan metsäteiden kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin koko maassa.

Tarkastetuista metsäteistä reilu 60 prosenttia täytti metsätieohjeiden vaatimukset. Välittömiä kunnossapitotöitä on tarvetta tehdä noin joka kuudennella tiekilometrillä.

”Metsätien rakentaminen tai perusparannus sitoo huomattavan paljon rahaa. Jos kunnossapidosta laistetaan, valuvat investoinnin hyödyt hukkaan”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola.

Kemerarahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla. Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti yhteensä 431 kilometriä metsäteitä eri puolilla Suomea.

”Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeistä metsätien kunnossapitotyötä, jotka jäävät usein tekemättä. Tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein, ja myös heinän ja vesakon niitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla”, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen.

Tien hyvällä kunnossapidolla voidaan siirtää järeää tien perusparannusta kauemmaksi tulevaisuuteen. Tärkeintä on pitää tien rungon kuivatus kunnossa.

”Tien reunapalteen poistaminen esimerkiksi lanaamalla on oiva lääke tierungon kuivatuksessa”, Nousiainen sanoo.

Kommentit (1)

  1. Kiinostaisi tietää miten tuo selvitys on tehty, itselläni paljon synkempi kuva metsäteiden kunnossapidosta. Firmat omissa metsissään hoitaa metsätiet todella hyvin. Mutta nämä yksityismetsätiet ovat oma lukunsa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat