Metsäkampanja tuotti puunhalauksia ja raivauskursseja

Maa- ja kotitalousnaisten kaksivuotinen Metsästä voimaa-kampanjaan osallistui liki 20 000 henkilöä.

Maa- ja kotitalousnaisten kaksivuotinen Metsästä voimaa –kampanja poiki tuhat tapahtumaa, joihin osallistui liki 20 000 henkilöä. Vuosina 2014–2015 järjestetyn kampanjan tavoitteena oli lisätä metsän ja metsän käytön arvostusta sekä tarjota yhteisöllistä toimintaa.

Metsä näkyikin hankkeessa monella tapaa. Tarjolla oli raivaussahakursseja, tietoa metsäomaisuuden hoidosta ja taloudellisesta merkityksestä, tutustumiskäyntejä sahoilla, energialaitoksilla sekä sellu- ja paperitehtailla.

Lisäksi tavattiin puuta käyttäviä käsityöläisiä, järjestettiin metsäruokakursseja ja laadittiin opas lasten kanssa retkeilyyn. Mukaan mahtui myös kaksi tempausta – vuonna 2014 syntyi epävirallinen puun halauksen Suomen ennätys (yli 4 000 halaajaa) ja viime kesänä kisattiin marjojen poiminnasta, saalista kertyi runsaat 250 000 litraa.

”Kampanjaan osallistuneet kuntoilivat ja rentoutuivat metsässä. Yhteisten retkien ansiosta moni vieraili paikoissa, jonne ei tavallisesti tulisi lähdettyä. Tapahtumissa saatiin voimaa yhteisöllisyydestä”, järjestöpäällikkö Helena Velin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta kertoo.

METSÄLEHTI