Metsähallitus teki hyvän tuloksen, panostaa tuulivoimaan ja hiilinieluihin

Metsähallitus tulouttaa viime vuodelta valtiolle 120 miljoonaa euroa.

Viime vuosi oli Metsähallitukselle taloudellisesti menestyksellinen. Metsähallituskonsernin liikevaihto oli 360 miljoonaa ja tulos 120 miljoonaa euroa, jonka se tulouttaa kokonaisuudessaan valtiolle.

Tulos johtui pääosin puun vahvasta kysynnästä ja hinnasta. Valtion metsistä korjattiin viime vuonna 6,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä on noin viisi prosenttia alempi kuin luonnonvarasuunnitelmissa määritetty kestävä hakkuusuunnite.

Samaan aikaan liiketoiminnan panostukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja muihin yhteiskunnallisiin hyötyihin kasvoivat 80 miljoonaan euroon.

Tonttiliiketoiminnassa ja tuulivoiman hankekehityksessä oli molemmissa kasvua. Kotimaan matkailun lisääntynyt suosio heijastui mökkitonttien kysyntään.

Uusiutuvan energian kysyntä lisääntyy, mikä näkyi valtion maille suunniteltujen tuulivoimapuistojen esiselvitysten kasvuna. Valtion mailla on tällä hetkellä 138 tuulivoimalaa. Korsnäsin edustalle suunnitellun ensimmäisen merituulipuiston hankekehitys etenee, ja parhaillaan on käynnissä vastuullisen hankekumppanin haku.

”Meillä on strategisena tavoitteena kolminkertaistaa tuulivoimatuotannon määrä vuoteen 2030 ja kasvattaa metsien hiilinieluja ja varastoja 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Valtion suojelualueilla ja monikäyttömetsissä tehtiin luonnonhoito- ja ennallistamistöitä sekä elinympäristöjen kunnostamisia yhteensä yli 16 000 hehtaarin alalla.

Metsähallituksen kansallispuistoissa, historiakohteilla sekä muilla virkistys- ja retkikohteilla yhteenlaskettu käyntimäärä nousi yli yhdeksään miljoonaan

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa