Metsähallituksen hallitusta uudistettiin reippaasti

Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Valtioneuvosto on nimittänyt Metsähallituksen uuden hallituksen huhtikuun alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle.

Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta ja varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriöstä.

Jäseniksi nimitettiin dosentti Tanja Joona Lapin Yliopistolta, tiedottaja Keijo Kallunki Metsähallituksesta, talous,- kehitys- IT- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen Isku-Yhtymästä, toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari Wipakista, kansainvälisten asioiden johtaja Ismo Tiainen ympäristöministeriöstä ja professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistolta.

Hallitus muuttui melkoisesti, sillä nykyisistä jäsenistä vain kolme (Saukkonen, Paanukoski ja Tiainen) oli mukana edellisessä hallituksessa. Muut viisi ovat uusia.

Metsähallituksen hallitus toimii liikelaitoksen ylimpänä päättävänä elimenä, joka ohjaa ja valvoo laitoksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Luonto Luonto

Kuvat