Metsäbiomassoille haetaan uutta toimitusmallia

BioHub-hankkeen tavoitteena on nostaa raaka-aineiden arvoa ja luoda metsäbiomassoille uusia toimitusketjuja.

Luonnonvarakeskus ryhtyy kehittämään uutta toimitusmallia puuperäisille raaka-aineille. BioHub-hankkeen tavoitteena on nostaa raaka-aineiden arvoa ja luoda metsäbiomassoille uusia toimitusketjuja. Uusi malli on tarpeen sillä esimerkiksi kemianteollisuuden vaatimukset raaka-aineiden suhteen voivat poiketa suuresti nykyisen metsäteollisuuden vaatimuksista.

Erilaisilla terminaaleilla on huomattava rooli kehitettävässä toimintamallissa. Terminaaleissa metsäbiomassa prosessoidaan alustavasti jalostavan teollisuuden laatuvaatimuksia vastaavaksi.

Lisäksi terminaaliin voidaan sijoittaa jatkojalostusprosesseja, esimerkiksi torrefiointia ja hiiltämistä. Nämä muun muassa parantavat raaka-aineiden varastointi- ja kuljetusominaisuuksia.

Terminaalissa tehtävä jatkojalostus aiheuttaa kustannuksia, mutta myös kasvattaa biomassojen arvoa ja luo uutta liiketoimintaa. Terminaalit voivat sijaita metsässä, rautatien varrella, satamassa tai tehdasalueella.

BioHub-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Lisäksi mukana ovat muun muassa SLU Ruotsista, Kokkolan yliopistokeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja BioFuel Region.

METSÄLEHTI