Metsään.fi-palveluun voi kirjata nyt myös verotietoja

Metsäkeskus on päivittänyt Metsään.fi-palvelua uusilla toiminnoilla.

Metsään.fi-palveluun on lisätty uusia ominaisuuksia. Nyt palvelusta löytyvät ympäristötukikohteet, lisäksi tarjolla on suojeluehdotuksia. Myös veromuistiinpanoja voi nyt kirjata palveluun.

Metsänomistaja voi tallentaa palveluun vuosittaiset tulonsa, menonsa ja matkakulunsa omiin tietoihinsa, mistä ne voi siirtää vaikka taulukkolaskentaohjelmaan. Lisäksi voidaan kirjata ylös muita metsäänsä liittyviä asioita.

Veromuistiinpanot ja muistio ovat henkilökohtaisia, eivätkä ne näy muille metsätilan osakkaille, asiointiluvallisille tai toimijoille, Suomen metsäkeskuksesta korostetaan.

Ympäristötukikohteet näkyvät Metsään.fin kartalla sinisellä teemoituksella kuten muutkin luontokohteet. Tieto ympäristötuesta on metsikkökuvion luontotiedoissa. Lisäksi tarjolla on ehdotuksia kohteista, jotka metsävara-aineiston perusteella voisivat soveltua Metso-ohjelman vapaaehtoiseen suojeluun. Ehdotus ei rajoita metsän normaalia talouskäyttöä.

Metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajille ajantasaista metsävaratietoa omista metsistä.

METSÄLEHTI