Metsäalan työelämätaitojen koulutusmateriaali taas ajan tasalla

Sivut sisältävät tiedot koulutusohjelmista, työmarkkinajärjestöjen tukihenkilöt sekä verkkokurssin.

Metsäalan työelämätaitojen opetukseen tarkoitetut Työelämä tutuksi -verkkosivut on päivitetty ajan tasalle. Sivusto on rakennettu vapaaseen käyttöön koko metsäalan koulutukselle ja alalle tuleville uusille työntekijöille soveltuvaksi koulutusaineistoksi.

Sivut sisältävät kaikki metsäalan koulutusta järjestävät oppilaitokset koulutusohjelmittain sekä työmarkkinajärjestöjen tukihenkilöt koulukohtaisesti yhteystietoineen.

Lisäksi sivuilla on Työelämä tutuksi -verkkokurssi, joka sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi täyttää metsäalan perustutkintoon sisältyvän työelämässä toimisen tutkinnon osan vaatimukset. Korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Moodle-pohjalle laadittua avointa kurssia voidaan käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun että opettajavetoisen opetuksen apuna. Hyväksytystä kurssisuorituksesta itsenäisesti opiskeleva suorittaja saa sähköpostiinsa todistuksen.

Metsänhoito Metsänhoito