Metsä Wood etsii uusia keinoja kaupunkirakentamiseen

Metsä Woodin käynnistämän The City Above the City -suunnittelukilpailun tavoitteena on yhdistää puurakentaminen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön.

Metsä Wood on käynnistänyt kansainvälisen suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja nopeasti kasvavan kaupunkiväestön asuttamiseen. The City Above the City -suunnittelukilpailu on osa Metsä Woodin Plan B -hanketta, joka tutkii puun käytön mahdollisuuksia urbaanissa rakentamisessa.

”Meidän on rakennettava ylöspäin ja purettava vähemmän. Lisäkerrosrakentaminen puurunkoisena on nopea, kestävä ja edullinen ratkaisu”, sanoo kilpailun tuomaristoon kuuluva Vancouverissa toimivan Michael Green Architectsin johtaja Michael Green.

Metsä Woodin mukaan noin neljännes nykyisistä rakennuksista on tarpeeksi vahva kantamaan puurakenteisia lisäkerroksia.

Suunnittelukilpailussa haetaan suunnitelmia, jotka yhdistävät puurakentamisen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön tavalla, joka on sekä ihmis- että ympäristöystävällinen.

Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

METSÄLEHTI