Metsä- ja merihanhen metsästyskiellot pidemmiksi

Tavoitteena on vahvistaa metsähanhikantaa ja antaa merihanhien levittäytyä sisämaahan.

Metsähanhen metsästyskieltoa aiotaan jatkaa vuodella koko maassa. Merihanhen metsästyskieltoa taas aiotaan jatkaa kolmella vuodella sisämaassa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asetusluonnokset lausuntokierrokselle.

Tavoitteena on pysäyttää metsähanhikannan väheneminen ja antaa merihanhen levitä entistä laajemmalle alueelle sisämaahan.

Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä vuodesta 2014. Sen kanta on laskenut merkittävästi 1990-luvulta alkaen. metsähanhille on valmisteltu myös kansainvälistä hoitosuunnitelmaa, mutta sen toteuttaminen on vasta aluillaan.

Merihanhikanta taas on voimistunut runsaasti Pohjoismaissa viime vuosikymmeninä. Suomessa sisämaapesintöjä on ollut vielä vähän. Merihanhesta pyritään saamaan arvokas riistavara myös sisämaahan.

METSÄLEHTI