Metsä Groupin sahat osaksi selluteollisuutta

Yhtiön mukaan järjestelyllä pyritään hyödyntämään sellun ja sahatavaran teolliset synergiat täysimittaisesti.

Metsä Group siirtää suomalaiset sahansa osaksi konsernin selluteollisuutta eli Metsä Fibreen. Tähän saakka sahat ovat kuuluneet konsernin puutuoteteollisuuteen eli Metsä Woodiin.

Siirto toteutetaan marraskuun alussa. Sahaliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Jani Rissanen.

Yhtiön mukaan siirto tehdään sellun ja sahatavaran teollisten synergioiden täysimittaiseksi hyödyntämiseksi. Toiveissa on, että järjestelyllä puuraaka-aineen käyttö sekä kuljetuskustannukset pystytään optimoimaan aiempaa paremmin.

Siirto ei vaikuta henkilöstön kokonaismäärään. Järjestelyllä ei ole myöskään vaikutusta Metsä Groupin liikevaihtoon, liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä tai tasetunnuslukuihin.

Siirron kohteena ovat Vilppulan, Lappeenrannan, Rengon, Merikarvian, Kyrön ja Eskolan sahat.

METSÄLEHTI

Puukauppa Puukauppa