Metsä Groupilta suurinvestoinnit Suomeen ja Viroon

Yhtiö aikoo rakentaa uuden koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjan Äänekoskelle sekä uuden koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjan Suolahdelle.

Metsä Group eli entinen Metsäliitto suunnittelee yhteensä noin 100 miljoonan euron investointeja Suomeen ja Viroon.

Yhtiö aikoo rakentaa uuden koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjan Äänekoskelle. Suolahden tehtaalla puolestaan on alkamassa uusi havuviiluun perustuvan erikoistuotteen tuotanto. Samalla Suolahden nykyinen koivuviilun jatkojalostuslinja siirretään Viroon.

Kokonaisuudessaan koivuvanerin vuotuinen tuotantomäärä kasvaisi noin 30 000 kuutiometrillä.

Lohjan Kerto-tehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia yhtiö aikoo kasvattaa noin 20 000 kuutiometrillä korvaamalla kaksi vanhinta tuotantolinjaa uudella linjalla.

Vuotuisen tukkipuun kulutuksen yhtiö arvioi kasvavan lähes 300 000 kuutiometrillä. Uusia työpaikkoja on Suomeen tulossa sata ja Viroon parisataa.

Investointiohjelma toteutetaan vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä.

METSÄLEHTI