Metsä Group luopuu lämpöpuusta

Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood myy koko lämpöpuuliiketoimintansa lämpöpuuyhtiö Lunawoodille.

Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood myy koko Therowood- eli lämpöpuuliiketoimintansa lämpöpuuyhtiö Lunawoodille. Metsä Group on tehnyt lämpöpuuta Kaskisissa.

Kaupan ansiosta Lunawoodin vuotuinen lämpöpuukapasiteetti nousee 81 000 kuutiosta 105 000 kuutioon. Samalla yhtiön asema lämpöpuun markkinjohtajana vahvistuu entisestään.

”Kaskisten lämpöpuuliiketoiminnan hankinta tulee takaamaan yrityksen strategian mukaisen kasvun myös tulevaisuudessa,” kertoo Lunawoodin toimitusjohtaja Arto Halonen. Lunawood kaavailee lisäksi tuplaavansa Kaskisten tuotannon seuraavan viiden vuoden aikana.

Kaupan yhteydessä yhtiöt sopivat monivuotisesta yhteistyöstä raaka-aineen toimituksissa lämpöpuutuotantoon.

”Solmimme kumppanuussopimuksia kasvuhakuisten asiakkaiden kanssa Metsä Woodin strategian mukaisesti”, Metsä Woodin myyntijohtaja Henrik Söderström toteaa.

METSÄLEHTI