Metsä Group lakkauttamassa Kyrön sahan

Sahalla on 73 työntekijää, ja se on käyttänyt puuta vajaat puoli miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aikoo lopettaa sahatavaratuotannon Kyrössä, Satakunnassa vielä ensi kesän aikana. Kyrön sahan muutosneuvottelut koskevat 73:a työntekijää eli sahan koko henkilöstöä.

”Kyrön sahan tekninen käyttöikä on tullut elinkaarensa päähän. Tästä syystä olemme ryhtyneet suunnittelemaan sahan toiminnan alasajoa”, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Kyrön sahan vuotuinen mäntysahatavaran tuotantokapasiteetti on noin 230 000 kuutiometriä. Se käyttää vuosittain noin 450 000 kuutiometriä puuta.

Metsä Group rakentaa parhaillaan Raumalle maan suurinta mäntysahaa. Ensi syksynä käynnistyvän sahalaitoksen vuosituotanto on noin 750 000 kuutiometriä.

Kommentit (2)

  1. Kyrö mitään Satakuntaa ole. 40 km Turkuun ja niin varsinais-suomalaista kun voi olla

  2. Onko se saha Turun-ja Porin läänissä ? Mutta miten yksi saha voisi olla kahtessa läänissä ??

Puukauppa Puukauppa