Metsä Group aloittaa uuden luonnonhoito-ohjelman, luvassa miljoonien eurojen panostus

Toivon, että ohjelmamme saa laajaa kiinnostusta sekä rohkaisee myös kokonaan uudentyyppisiin ideoihin, konsernin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Metsä Group käynnistää vuoteen 2030 ulottuvan luonnonhoito-ohjelman. Ohjelmassa tuetaan kehityshankkeita, joissa parannetaan luonnon monimuotoisuutta tai vesistöjen tilaa. Hankkeet toteutetaan talousmetsien ulkopuolella: ne voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin.

Metsä Group tukee hankkeita sekä rahallisesti että asiantuntemuksellaan.

”Perustettavalla luonnonhoidon ohjelmallamme haluamme olla mukana parantamassa Suomen luonnon tilaa myös talousmetsien ulkopuolella. Panoksillamme, jotka koko ohjelman ajalla nousevat miljooniin euroihin, ei ole taloudellisia tuotto-odotuksia”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Yhtiö tukee hankkeita, joilla on selvästi todennettava, luonnon tilaa parantava vaikutus. Ohjelmaan valitaan hankkeita puolivuosittain. Ensimmäiset valitaan jo joulukuussa, hakuaika siihen päättyy marraskuun lopussa. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen luonnonhoidonohjelma@metsagroup.com.

”Toivon, että ohjelmamme saa laajaa kiinnostusta sekä rohkaisee myös kokonaan uudentyyppisiin ideoihin, ja täten saamme arvioitavaksi suuren määrän erilaisia hankkeita”, Hämälä sanoo.

Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston ja MTK:n kanssa.

Lisää aiheesta: Metsä Group vahvistaa puunhankintaansa ja perustaa uuden hankintapiirin

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat