Metsä Fibre luopuu kunnossapidon ulkoistuksista, tekijät takaisin omaan organisaatioon

Järjestely koskee noin 350:tä sellutehtaiden ja Rauman sahan työntekijää.

Metsä Groupiin kuuluva sellunvalmistaja Metsä Fibre liittää tuotantolaitostensa kunnossapidon takaisin osaksi omaa organisaatiotaan. Tällä hetkellä kunnossapito on ulkoistettu yhteisyritykselle, jonka Metsä Fibre omistaa yhdessä Caverion Oy:n kanssa. Yhtiöt ovat sopineet liikkeenluovutuksesta, joka toteutetaan kuluvan vuoden lopussa.

Järjestelyssä ne yhteisyrityksen työntekijät, jotka työskentelevät Metsä Fibren sellutehtailla ja Rauman sahalla sekä hallinto- ja tukitoiminnoissa (yhteensä noin 350 henkilöä), siirtyvät 1.1.2023 alkaen liikkeenluovutuksella Metsä Fibren palvelukseen. Samassa yhteydessä Metsä Fibre myy omistamansa Botnia Mill Service -yhteisyrityksen osakkeet Caverionille.

”Liittämällä kunnossapitotoiminnot osaksi yhtiön omaa organisaatiota vahvistamme sellu- ja sahateollisuuden kunnossapidon yhtenäistä toimintamallia sekä tehostamme resurssien käyttöä kunnossapidossa ja käynnissäpidossa. Tämä järjestely mahdollistaa myös yhteisten toimintamallien ja synergioiden hakemisen Metsä Group -tasolla”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat