Metka-tukien haku avautuu maaliskuussa, osan töistä voi aloittaa jo vuoden alussa

Hakemuksia ryhdytään käsittelemään keväällä vaiheittain.

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä metka astuu voimaan ensi vuonna. Tukien haku avautuu kuitenkin vasta maaliskuun alussa.

Osa tuettavista töistä – muun muassa terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelman laadinta ja kulotus – vaatii toteutussuunnitelman. Nämä työ voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman ja tukihakemuksen.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei uudessa järjestelmässä tarvitse hakea ennakkoon, vaan tuki haetaan vasta töiden teon jälkeen. Nämä työt voi aloittaa heti, kun metka-laki on astunut voimaan eli vuoden vaihteessa. Tukihakemuksia voi kuitenkin jättää vasta maaliskuun alussa. Tämä vuoden puolella tehtyyn työhön ei metka-tukea voi saada.

Vaikka toteutussuunnitelmaa vaativia töitä ei ennen suunnitelman hyväksymistä voi aloittaa, voi töitä jo ryhtyä suunnittelemaan. Esimerkiksi kulotusta varten voi suunnitella leimikon, valita poltettavat säästöpuut ja toteuttaa hakkuun vaikka jo loppuvuoden aikana, Metsäkeskuksesta neuvotaan.

Hakemukset käsittelyyn ja tuet maksuun vaiheittain

Metka-tukihakemusten käsittely alkaa ensi vuonna vaihteittain. Ensimmäisenä käsitellään taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia. Tukia näille töille voidaan maksaa maaliskuun alusta lähtien.

Huhtikuun aikana käynnistyy ympäristötuen ja tiehankkeiden hakemusten käsittely. Myös tukien maksu alkaa huhtikuussa. Kesäkuussa on luonnonhoidon ja kulotushankkeiden vuoro.

Metka-lain eri työlajien tarkemmat tukiehdot ja tukitasot vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus vahvistetaan todennäköisesti loppuvuoden aikana.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut