Männyn valiosiementä tarjolla nyt myös Keski-Suomeen

Valiosiemen lyhentää kiertoaikaa 10–20 vuotta tai tuottaa neljänneksen enemmän puuta, Siemen Forelia lupaa.

Metsäpuiden siemeniä tuottava Siemen Forelia tarjoaa männyn valiosiementä nyt metsäviljelyyn Etelä- ja Keski-Suomeen jopa Oulun korkeudelle saakka. Aiemmin valiosiementä on tarjottu vain eteläisimpään Suomeen ja taimitarhoille.

Siemen Forelian mukaan valiosiemen on kasvu- ja laatuominaisuuksiltaan huomattavasti tavallista metsikkösiementä parempaa, eikä ensimmäisen polvensiemenviljelysiemenkään pärjää sille vertailussa. Yhtiö lupaa, että valiosiemen tuottaa jopa 60–120 kuutiota lisää puuta hehtaarilla kiertoajassa tai lyhentää kiertoaikaa 10–20 vuotta ilman, että uudistamisen hehtaarikustannus juurikaan nousee.

Valiosiementä tuotetaan uusilla, eri puolille Suomea perustetuilla ns. 1,5-sukupolven siemenviljelyksillä.

Valiosiementä on tarjolla Kajaanin-Oulun korkeudelle saakka. Lähivuosina tuotanto laajenee, jolloin valiosiemenen eduista päästään nauttimaan myös eteläisessä Lapissa, yhtiöstä kerrotaan.

METSÄLEHTI