Maanmittauslaitoksen tarkka laserkeilausaineisto löytyy nyt Karttapaikalta

Aineiston tilaaminen on maksullista ja sen käytössä on rajoituksia.

Maanmittauslaitoksen tarkkaa 5 P -laserkeilausaineistoa pääsee nyt lataamaan Karttapaikalta. Aineistoa pystyy tilaamaan palvelussa tuotantoalueittain. Palvelussa voi valita halutun alueen joko kartalta tai nimen perusteella valikosta. Myöhemmin tulee mahdolliseksi ladata aineistoa myös karttalehdittäin.

5 P -laserkeilausaineistoa on kerätty vuodesta 2020 alkaen. Aineiston pistetiheys on 5 pistettä neliömetrillä. Tarjolla on myös tästä harvennettua aineistoa, jonka pistetiheys on 0,5 pistettä neliömetrillä.

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Tarkkaa 5 P -laserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää muun muassa 3D-rakennusten tuottamisessa, EU-peltovalvonnassa, tulvakartoituksessa ja metsävaratiedon keruussa.

Tarkkaa laserkeilausaineiston lataamista ja tilaamista on kuitenkin rajoitettu. Aineistoa ei voi ladata kuin yksi tuotantoalue kerrallaan, lisäksi lataajan on sitouduttava noudattamaan aineiston käyttöehtoja. Käyttöehdot sisältävät rajoituksia muun muassa aineiston julkaisuun ja levittämiseen. Myös aineiston käsittelyä EU- ja ETA-alueen ulkopuolella on rajoitettu.

”Aineistoa tilattaessa vaaditaan aina vahvaa tunnistautumista. Tällä varmistetaan lataajan henkilöllisyys sekä sitoutuneisuus käyttöehtoihin”, sanoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Juha Kareinen tiedotteessa.

Tarkan aineiston tilaaminen on maksullista.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat