Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus kahteen osaan

Lakipaketin maankäyttöä koskeva osa ei etene tällä hallituskaudella.

Hallituksen on määrä antaa eduskunnalle syksyllä esitys uudesta rakentamislaista. Sen sijaan laajan lakipaketin maankäyttöä koskeva osa ei etene tällä hallituskaudella, vaan uudistus palautuu valmisteluun.

”Lain kokonaisuudistus sai lausuntokierroksella paljon ristiriitaista palautetta. Oli viisas ratkaisu pilkkoa lakipaketti kahteen osaan ja jatkaa valmistelua”, kommentoi lakimies Leena Kristeri MTK:sta.

Ympäristöministeriön mukaan moni lausuneista tahoista ilmaisi huolensa siitä, että ehdotettujen toimien kokonaisvaikutukset eivät ole riittävän hyvin selvillä, eikä lakiuudistukselle asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Lain valmistelun jatkoaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.

Kaavoituskysymyksiin tarvitaan selkeyttä

Metsänomistajien näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa keskeisenä asiana esillä on ollut niin kutsutun metsänkorvauspykälän lisääminen lakiin. Sen avulla on Kristerin mukaan haluttu selkeyttää toimintatapoja tilanteissa, joissa kaavoitus vaikuttaisi metsätalouteen.

”Metsänkorvauspykälä antaisi viestin kaavoittajille ja päättäjille siitä, että korvauskynnys laukeaa, mikäli metsätaloutta rajoitetaan kaavoituksella. Ylipäätään kaavoituksella ei pitäisi ohjata metsänkäsittelyä”, Kristeri huomauttaa.

Valmistelussa oli myös esitys siitä, että maanomistajaa on kuultava suoraan, mikäli kaavasta olisi aiheutumassa rajoitteita metsien käytölle.

”Tämä olisi oikeusturvan kannalta tärkeää, sillä yleistiedoksiannot eivät välttämättä tavoita kaikkia maanomistajia ja kaavoihin jää tästä syystä myös virheitä”, Kristeri toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus