Luva: Kaavoitus ei saa olla suojelun lyömäase

Järjestön mukaan suojeluun on oma lainsäädäntönsä, joka sisältää myös korvausmekanismit.

Kaavoitusta ei ole tarkoitettu metsien suojelun välineeksi, luonnonvara-alan kattojärjestö Luva linjaa. Suojelulle on Suomessa oma lainsäädäntönsä, joka pitää sisällään myös korvausmekanismin, silloin kun suojeluun päädytään.

”Kaavoitus ei saa olla suojelun lyömäase. Kaavoitus ei ole suojeluun tarkoitettu instrumentti”, järjestön puheenjohtaja Stefan Borgman toteaa.

Hän korostaa, että kuntien maankäytön tehtävä on elinkeinojen edistäminen ja yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltainen kehittäminen. Suojelumerkintöjä ei tulisi käyttää kaavojen viherpesuun.

”Maa- ja metsätalous ovat normaalia elinkeinotoimintaa, ja ihmisen omaisuuden suoja on turvattu perustuslain tasolla. Jokaisella on oikeus käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla ja muiden tulee kunnioittaa toisen omaisuutta”, Borgman sanoo.

Jos kaavoitusta käytetään suojeluun, tulevat metsänomistajat reagoimaan.

”Tehdään niin sanottuja ’aavistushakkuita’ ja siirretään varat varmempiin sijoituksiin. Tämä ei paranna metsien monimuotoisuutta tai metsien kestävää käyttöä”, Borgman arvioi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus