Luontopaneeli: EU:n tavoitteet vaativat merkittävää metsien lisäsuojelua

Luontopaneeli suojelisi tasaisesti kymmenen prosenttia jokaisen maakunnan metsistä.

Suomen luontopaneelin selvityksen mukaan Suomen täytyy laajentaa merkittävästi metsien suojelua täyttääkseen EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoitteet. Strategia edellyttää, että kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät sekä yhteensä vähintään 10 prosenttia EU:n metsäpinta-alasta otetaan tiukan suojelun piiriin.

Luontopaneeli uskoo, että parhaiten luontoa suojellaan kohdistamalla metsien lisäsuojelu tasaisesti siten, että 10 prosentin tiukan suojelun vähimmäistavoite saavutetaan jokaisessa maakunnassa.

”Kunkin maakunnan sisällä lisäsuojelu on tarkoituksenmukaista kohdistaa vanhimmista metsistä alkaen. Ikäraja, jota vanhemmat metsät tulevat suojeluun, vaihtelee maakunnan metsien ikärakenteesta sekä jo suojellusta pinta-alasta riippuen”, paneeli esittää.

Nykyiset suojelualueet keskittyvät Pohjois-Suomeen, ja Etelä-Suomen metsämaasta on suojeltu tiukasti alle kolme prosenttia. Jotta 10 prosentin tiukan suojelun tavoite täyttyy jokaisessa maakunnassa, tulisi luontopaneelin mukaan kaikkien vanhojen metsien lisäksi Etelä-Suomen metsämaasta asettaa tiukkaan suojeluun vielä 471 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomen metsämaasta 176 000 hehtaaria.

”Metsien lisäsuojelutarve on niin merkittävä, että suojeltavaksi tulee väistämättä myös ihmisen heikentämiä alueita, kuten ojitettuja suometsiä. Tällaisille alueille tarvitaan suojelun lisäksi ennallistamissuunnitelma ja suunnitelmien mukainen rahoitus”, luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho toteaa.

Metsiensuojelun lisärahoitustarve on luontopaneelin arvion mukaan noin 6,8 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa 760 miljoonaa euroa vuosittain, mikäli suojelu toteutetaan tavoitellusti vuoden 2030 loppuun mennessä.

”Oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että lisäsuojelun rahoituspohja turvataan ja metsänomistajien taloudelliset menetykset korvataan”, Kotiaho sanoo.

Ympäristöministeriön nimittämän Suomen luontopaneelin tehtävä on koostaa, tarkastelella ja eritellä luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat