Luontoindeksi helpottaa monimuotoisuuden arvonmääritystä

Luonto- ja taloushyötyjen vertailutyökalu tulee osaksi metsäsuunnittelua.

Metsän monimuotoisuudelle on kehitetty luontoindeksi, jonka avulla luontoarvoja voi mitata ja arvottaa. Indeksin ovat laatineet Digitapio Oy:n asiantuntijat.

”Luontohyötyjä, ilmastohyötyjä ja taloudellisia hyötyjä tulee voida verrata, jotta niiden vaihtosuhteet saadaan esille”, tuotejohtaja Mikko Lumperoinen toteaa.

Luontoindeksi kuvaa monimuotoisuutta puuston rakenteen kautta. Indeksin arvoon vaikuttavia muuttujia ovat puuston tilavuus, lehtipuun osuus, puulajien lukumäärä, puuston ikä ja kokovaihtelu sekä lahopuun määrä.

”Johtoajatus on, että monimuotoinen ja monilajinen puusto ilmentää välillisesti metsäluonnon monimuotoisuutta.”

Indeksin muuttujien vaihteluväli on nollasta yhteen ja kokonaisindeksi muodostuu niiden keskiarvosta.

Metsäsuunnittelun mukana kaikille kuvioille

Luontoindeksi lasketaan metsävaratietojen pohjalta metsäsuunnittelun yhteydessä jokaiselle kuviolle. Indeksin odotettu muutos esitetään viiden vuoden porrastuksella nykyhetkestä viidenkymmenen vuoden päähän.

”Erilaisia metsänhoidon menetelmiä simuloimalla saadaan erilaisia indeksiarvoja. Kun metsänhoidossa lisätään luontoarvojen painotusta, nähdään vaikutukset kassavirtaan ja hiilitaseeseen.”

Lumperoinen uskoo, että tulevaisuudessa luontoindeksiä voi hyödyntää esimerkiksi luontoarvokaupassa. Metsäkuvion luontoarvon voi määrittää vertaamalla luontoindeksin muutoksen vaikutusta hakkuuarvon muutokseen.

”Luontoindeksi on myös valinnan työkalu, jos metsäkuvioita halutaan jättää talouskäytön ulkopuolelle esimerkiksi sertifioinnin vuoksi.”

Luontoindeksi on tarkoitettu luontoarvojen karkeaan arviointiin eikä se korvaa maastokartoituksia.

Digitapio ja Metsälehti ovat osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat