Luonnonvarakeskus: Suomen karhukannan kasvu on taittunut

Viimeisinä neljänä vuonna karhua on metsästetty aiempaa enemmän.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen karhukannan kasvun taittuneen. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2250–2400 yksilöä ennen ensi elokuussa alkavaa metsästyskautta. Tämä on noin 16 prosenttia vähemmän kuin vuodentakainen arvio.

Viimeksi kuluneina neljänä vuotena karhua on metsästetty aiempaa enemmän, ja kannan kasvu näyttäisi pysähtyneen.

”Tämä vastaa kannanhoidollista tavoitetta katkaista vuonna 2014 alkanut kannan kasvu. Kannan taittuminen on kuitenkin ollut epätasaista: karhujen määrä pieneni selvimmin itäisessä Suomessa, missä metsästysverotus oli suurta, kun taas läntisessä Suomessa karhukanta sen sijaan jopa hivenen kasvoi”, kertoo tutkija Samuli Heikkinen Lukesta.

Karhun kanta-arvio perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin pentuehavaintoihin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat