Luken tutkijat: Venäjän puun ja hakkeen korvaaminen ei ole helppoa

Kotimaisen aines- ja energiapuun kysynnän kasvu asettaa paineita kantohintojen nousulle.

Venäjän raakapuun ja hakkeen tuonnin korvaaminen ei ole helppoa, arvioivat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat Jari Viitanen, Antti Mutanen ja Matleena Kniivilä blogissaan. Näin siitä huolimatta, että Venäjän vuoden alussa käyttöön ottamat pyöreän havupuun vientirajoitukset ovat jo kääntäneet metsäteollisuuden puun hankintaa kotimaahan.

Vientirajoitukset koskevat vajaata miljoonaa kuutiometriä havupuuta. Koivukuitupuun ja hakkeen tuonnin loppuminen lisäisi entisestään tarvetta kotimaisen puun lisäkäytölle niin metsäteollisuudessa kuin energiantuotannossa.

Tutkijoiden arvion mukaan tuontia Ruotsista ja Baltian maista voidaan lisätä jonkin verran, mutta se ei riitä korvaamaan Venäjän-tuontia. Koivukuitupuun noin 4,5 miljoonan kuutiometrin tuontimäärää on vaikea hankkia Suomesta kannattavasti, vaikka Stora Enson Veitsiluodon sulkeminen viime vuonna vähensi noin miljoona kuutiometriä koivukuitupuun käyttöä.

Koivua saadaan kerättyä muiden hakkuiden yhteydessä, mutta varsinaisia koivuleimikoita Suomessa on suhteellisen vähän. Tämä voi tarkoittaa joidenkin koivusellua tuottavien linjojen kääntämistä havusellulle, mikäli aikomukset eukalyptussellun tuonnin lisäämisestä osoittautuvat kannattamattomiksi.

Energiantuotannossa lähestyvä kesä vähentää lämmitystarpeita, mutta tulevaa talvea varten kotimaisen turvetuotannon palauttaminen nousee varmasti keskusteluun yhdessä energiapuun saatavuuden kanssa. Kasvava kotimaisen aines- ja energiapuun kysyntä voi johtaa kantohintojen nousuun, tutkijat toteavat.

Monta epävarmuutta

Suurimmat epävarmuudet liittyvät tällä hetkellä siihen, missä laajuudessa Venäjän hyökkäystoimet vaikuttavat Suomen metsäteollisuudelle tärkeiden vientimaiden talouksiin ja kuinka raakapuun ja hakkeen tuonti Venäjältä pystytään korvaamaan. Toistaiseksi Venäjä ei ole esittänyt raakapuun ja hakkeen viennille lisärajoituksia.

Hakkeella on erityistä merkitystä Suomen energiahuoltovarmuuden kannalta varsinkin, kun turpeen energiakäyttö on päästöoikeuksien korkeiden hintojen vuoksi vähentynyt huomattavasti suunniteltua nopeammin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat