Kysely: Puunjalostuksen vähentämiselle vain vähän kannatusta

Kansalaisilla on entistä myönteisempi käsitys metsäteollisuudesta, tuore kyselytutkimus kertoo.

Suomalaisten näkemys metsäteollisuudesta on hieman kohentunut viime vuosina. Taloustutkimuksen kyselyn mukaan etenkin näkemykset alan innovatiivisuudesta ja vastuullisuudesta ovat parantuneet vuodesta 2018, jolloin vastaava kysely tehtiin edellisen kerran. Toisaalta maine työnantajana on hieman heikentynyt.

Kyselyssä selvitettiin myös kansalaisten näkemyksiä metsistä. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, etteivät Suomen metsät voi huonosti. Vajaa viidennes oli sitä mieltä, ettei metsiä ole riittävästi, kaksi kolmesta oli tästä eri mieltä. Ajatusta puunjalostuksen vähentämisestä kannatti 8 prosenttia vastaajista, 74 prosenttia oli eri mieltä.

”Metsistä ja metsäteollisuuden roolista on käyty viime vuosina ajoittain kiivastakin keskustelua julkisuudessa. On kiinnostavaa huomata, että tämä keskustelu on entisestään vahvistanut metsäteollisuuden hyvää mainetta Suomessa”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Taloustutkimus haastatteli elokuussa kyselyä varten lähes 3000 henkilöä Metsäteollisuus Ry:n toimeksiannosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat